Tidlig innsatsteamTeamet var et tverrfaglig lavterskeltilbud til førskolebarn og bestod av fysioterapeut, ergoterapeut og spesialpedagog i til sammen 110 % stilling. Målsettingen med teamet var å bidra til at barn fikk oppleve å mestre sin hverdag, både gjennom lek og hverdagsaktiviteter. Målgruppen var barn med utfordringer innen motorikk, språk og/eller hverdagsaktiviteter.

Sluttrapporten er nå ferdig, og kan leses her......