Denne våren har det blitt kjøpt inn utstyr for funksjonstrening på senteret vårt. Dette er plassert ved teamrommet på avdeling Sør. Blant annet er det er montert ribbevegg, kjøpt inn steppkasse og treningsmatter. Hensikten er å gjøre utstyr mer tilgjengelig for pasienter, pårørende og ansatte på de ulike avdelingene.

Området er tiltenkt alle pasienter som ønsker å bruke det, men noen vil naturlig nok trenge å ha noen med seg under aktivitet. Regler for bruk er beskrevet ved området. Treningssal i kjeller vil fortsatt også være tilgjengelig for pasienter sammen med terapeuter tilknyttet Ottestad Helse- og Omsorgssenter.

nytt utstyr for rehab