Gang og sykkelvegPlanforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 12.06.2019 – 12.08.2019. 

Link til plandialog

Merknader

Eventuelle merknader sendes innen 12.08.2019 til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller til firmapost-ost@vegvesen.no  

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget eller gjennomføringen av denne, kan du ta kontakt med Ole Fossum på tlf. 90600359 eller e-post ole.fossum@vegvesen.no Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter § 12-3 og § 3-7.