I forbindelse med ny forskrift for RMP-ordningen (regionalt miljøprogram/miljøtilskudd), arrangerer landbrukskontorene for Hedmarken og Ringsaker, i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning – Innlandet, en informasjon- og inspirasjonssamling. Samlinga holdes først på Wood Hotel i Ringsaker, deretter blir det en tilsvarende samling på Blæstad i Hamar senere samme dag. Datoen for samlingene blir den 27.juni. Vi håper at dagen vil gi inspirasjon til å gjennomføre miljørettede tiltak på gården, som kan gagne både miljøet, økonomien og kulturlandskapet. Vi vil informere om de nye ordningene, samtidig vil vi trekke fram fordelene med noen av de velkjente ordningene. Vi har også invitert foredragsholdere fra NIBIO til å utdype om gras- og vegetasjonssoner.

Arrangementet støttes av fylkesmannen i Innlandet - Klima og miljøprogrammet.

 

kantsone - NIBIO
Foto: NIBIO

 

Blæstad:
Tid: 18:15 – 21:30
Sted: Hamar - Blæstad, Høyvangvegen 40

 

Ringsaker:
Tid: 12:00 – 15:15
Sted: Ringsaker - Wood Hotel, Tårnvegen 55

 

Program Ringsaker og Blæstad:

  • Hedmarken og Ringsaker landbrukskontor orienterer om tiltakene og vilkårene for tilskudd i Regionalt miljøprogram (RMP)
  • Praktiske tips om fangvekster, mekanisk ugrasregulering og utsatt jordarbeiding v/Kari Bysveen, Norsk Landbruksrådgiving - Innlandet
  • Pause med enkel servering
  • Helt på kanten… –  og litt på jordet…, NIBIO v/Anne-Grete Buseth Blankenberg og Eva Skarbøvik.
  • Foredraget vil ta for seg: Kantsoner langs jordbruksvassdrag – mange funksjoner; grasdekte soner langs jordbruksvassdrag og inne på jordet; informasjon og infomateriell og tiltaksveilederen.

 

Arrangementet er gratis, og vi har ingen påmelding. Vel møtt!