På Ottestad Helse- og omsorgssenter er vi opptatt av brukermedvirkning og hva som er viktig for hver enkelt pasient. Blant annet spør vi om dette under målmøte med pasientene våre. På denne måten får pasientene si noe om hva som er en meningsfull hverdag for dem og være med på å bestemme videre forløp.

Hva er viktig?