1.	Samarbeidsprosjekt, her representert ved – første rekke fra v. Charlotte Larsen, Arnstein Dale, Odd-Magne Jørgensen Hjermstad, Simen Mælum og Simon Vestli. Andre rekke fra v. Line Kongssund, Anders Dahl, Jan-Åge Lillevik Olsen og rektor ved Stange ungdomsskole, Narve Lægreid Solvoll -Takket være godt samarbeid blant frivillige organisasjoner, Hedmark fylkeskommune og Stange kommune, er vi stolte av å presentere dette folkehelsetiltaket, sier koordinator for idrett og friluftsliv Line Kongssund. O-laget Vallset/Stange har deltatt med fagkunnskap om kart og postlegging, NAV-arbeidsgruppe har laget stolpene og satt de ut, Tjukkasgjengen går turer og holder øye med stolpene, Idrettsrådet heier på aktivitet for alle. 

er vi flere, får vi til mere!

 

Hva er stolpejakt?

Foreningen Stolpejakten startet opp i 2013, og har de siste årene spredt om seg. 

Stolpejakten går ut på at du skal finne frem til og registrere stolper sentralt plassert i din egen og eventuelt andre kommuner. Stolpene er utstyrt med en farget tupp øverst (vanskelighetsgrad), et nummer, en unik bokstavkode og en unik QR-kode. Stolpene registreres analogt eller via stolpejakten.no ved hjelp av bokstavkodene på stolpene, eller ved å scanne QR-kodene i appen.  

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere. Stolpejakten er et gratis tilbud for alle brukere/deltakere. 

Kartet distribueres til alle husstander i Stange i midten av juni.

Kulturstolper

- Vi kan også anbefale noen av turene som kan gi historisk merverdi, sier Line. I området rundt Våletjernet er det mye idrettshistorie fra tidligere, og Stangebyen har flere gamle bygninger en kan lære litt om. Ved å bruke appen kan du lese mer om disse stedene og historien. Historien vår er viktig – «uten fortid ingen nåtid!», avslutter Kongssund.

Last ned appen Stolpejakten - og god tur! Stolpejaktkartet blir distibuert til barnehager og skoler, og ligger også på Rådhuset, kulturkontoret, biblioteket og Stangehallen blant annet.

En av stolpene i vakkert kulturlandskap