Flere fargerDeltakere fra Stange ungdomsskole, Stange barneskole, innføringsklassene og kvalifiseringsseteret deltok i den fargerike forestillingen Flere Farger.

Elevene har selv vært med på å finne sanger og danser fra sine hjemland. 

- Ønsket med prosjektet var at elevene kunne vise fram det kulturelle mangfoldet i Stange, og lære av hverandre, sier prosjektleder Camilla Brandt.

Se flere bilder her