Integreringsrådet ønsker velkommen til møter vår/høst 2019 i sammenheng med valg og ny fireårsperiode. Representanter for Stange kommunes innbyggere med minoritetsbakgrunn skal nå nomineres til rådet.  Det inviteres til møter der vi håper på stor deltakelse

  • 23. mai 2019.  Informasjonsmøte holdes på Grevskapet, Stange bibliotek, t kl. 18.30 – 20.30. I dette møtet vil det bli gitt informasjon om:
    • Integreringsrådets sin funksjon og rolle
    • Hvordan organisasjonene og de med minoritetsbakgrunn kan nominere sine kandidater til valg og representasjon i rådet

 

  • 26. september 2019.  Nominasjonsmøte gjennomføres på Grevskapet.   I dette møtet vil det bli avgjort hvilke kandidater som skal nomineres. 
    • Det blir avgjørende at det stilles nok kandidater til både rådsmedlemmer og vararepresentanter.  Forslag på representantene må være av begge kjønn og de må beherske godt norsk.
    • Navn på de nominerte oversendes kommunestyret for videre behandling. Endelig valg av representanter skjer i kommunestyret den 25. november og det nye rådet trår i kraft fra 1. januar 2020.

Det vil bli enkelt servering.

Påmelding til: gunnrfjaestad@gmail.com eller tove.laberg@stange.kommune.no