Hedmarken landbrukskontor markerte sine 10 første år!

Onsdag 15. mai markerte Hedmarken landbrukskontor at det var 10 år siden det interkommunale samarbeidet om den kommunale landbruksforvaltningen mellom Hamar, Løten og Stange ble formalisert.

Blant gjestene var det representanter fra faglag og grunneiere, ordførere og varaordførere, landbrukskontorer i nabokommuner og tidligere ansatte.

Tidligere landbrukssjef Stein Enger orienterte litt om historikken og det som skjedde i forkant av etableringen 1.1.2009, mens avdelingsdirektør Bente Odlo fra Fylkesmannen i Innlandet orienterte litt om framtidige oppgaver for kommunene framover på landbruksfeltet.

samling

jorn-r