Kaija Eide DrønenDrønen har svært relevant bakgrunn for stillingen som rådmann basert på sin utdanning fra universitet og høyskole, deriblant samfunnsplanlegging og sin fartstid fra lederstillinger i to østlandskommuner, hvorav de siste sju årene som rådmann. Hun har opparbeidet bred faglig innsikt innenfor kommunale stabs- og tjenesteområder kombinert med god erfaring fra rådmannsrollen. Hun har gjennomført organisasjonsendringer og opparbeidet kompetanse på samarbeid mellom kommuner. 

Drønen vurderes å inneha velegnede lederegenskaper, samt utvist evne til å fronte kommunen utad. Hun har samarbeidet tett med politisk ledelse og har velutviklet rolleforståelse. Drønen motiveres av å bidra til å utnytte Stange kommunes utviklingsmuligheter. Utfra en helhetsbetraktning vurderes hun til å ha gode forutsetninger for å fylle stillingen som rådmann i en større kommune som Stange og kan anbefales fra ansettelsesutvalget.  
 
Rekrutteringsbyrået Amrop Delphi har bistått Stange kommune i rekrutteringsprosessen.

Ansettelsen av ny rådmann skal opp til behandling i Stange kommunestyre 22.mai.