Mulige frostskader

Med utgangspunkt i at det har vært flere oppslag om frostskader hos enkelte fruktprodusenter har Landbruksdirektoratet skrevet en sak som forteller kort hvilke regler som gjelder ved slik erstatning, og med fokus på betydningen av å dokumentere klimaskaden.

"De siste dagene har flere fruktprodusenter meldt om problemer på grunn av det kalde været. Den samme ordningen som hjalp mange av bøndene i fjor som var rammet av tørken gjelder også ved andre klimaskader. Landbruksdirektoratet oppfordrer derfor bønder som opplever frostskader om å dokumentere skadene og kontakte kommunen sin så raskt som mulig.

De som søker erstatning må være berettiget til å motta produksjonstilskudd i landbruket, og produksjonssvikten må være mer enn 30 prosent målt opp mot gjennomsnittsproduksjonen. Det er også et krav at det ikke er mulig å forsikre seg mot avlingsskaden gjennom privat forsikring. Produsenten plikter dessuten å begrense avlingstapet så langt som det er mulig, Men det aller viktigste nå for dem det gjelder er å dokumentere skaden og omfanget. Det er avgjørende dersom årets avling gir store tap og det blir aktuelt å søke om erstatning, sier seksjonssjef Kai Terje Dretvik i Landbruksdirektoratet".

Husk å dokumentere skadene og ta kontakt med oss så raskt som mulig!

Mari Hulleberg - m.h@stange.kommune.no - 400 36 230