Etter brannen i renseanlegget på Skreia i Østre Toten i fjor, er det reist spørsmål om vannkvalitet i Mjøsa knyttet til bruk til jordbruksvatning, spesielt for bær- og grønnsaksproduksjon.

 

Utslippet ble stanset 19. mars i år. Østre Toten har bestilt undersøkelser fra NIVA for å følge vannkvaliteten i Mjøsa etter utslippet. NIVA (Norsk institutt for vannforskning) konkluderer med at vannet fra Mjøsa vil kunne brukes til vanning tidlig i mai på vestsiden av Mjøsa.

 

I våre områder viser strømningsanalysene fra NIVA relativt liten påvirkning av E. Coli-bakterier. I tillegg til strømningsanalysene har det blitt foretatt enkelte vannprøver i område utenfor renseanlegget. Disse prøvene viste god overenstemmelse med strømningsanalysene.

 

Hele notatet er tilgjengelig på Østre Totens hjemmesider: https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/vanningsvann-fra-mjosa-kan-benyttes-fra-tidlig-i-mai.9629.aspx

 

mjosa