Det nærmer seg frist for å søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-midler.
Søknadsfristen er 15.april.

Mer informasjon finner du her!

For å søke bruk dette søknadsskjemaet.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med landbrukskontoret.