Det var kokkene Hai Hang og Hans Brimi, sammen med ansatte fra Fylkesmannen som møtte ansatte ved helse- og omsorgssenteret. Målet med dagen var å motivere alle som jobber med mat- og måltider. Det deltok mellom 40-50 ansatte fra kjøkken, pleie og ledelse for å sammen bli bedre på mat- og måltidsopplevelsene.

Matgledekorpset på besøk på STange helse - og omsorgssenter

Foto: Fylkesmannen Innlandet