- Vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med de flere, og har fått med oss O-laget Vallset/Stange, Tjukkasgjengen, Stange idrettsråd og en arbeidstreningsgruppe gjennom NAV, sier koordinator for idrett og friluftsliv Line Kongssund.

Stolpejakten vil bli et supplement til godt etablerte «10 turer i Stange,» turorienteringsposter, og andre merkede stier – som gjør at folk i ulike aldre, med ulike fysiske og psykiske forutsetninger, kommer seg UT!  
Vi har akkurat gjennomført oppstartsmøte, og denne gjengen jobber videre med å få alt på plass med kart og stolper i Stange sentrum i første omgang. Vi kommer tilbake med mer informasjon, enn så lenge – gå på ski så lenge det er snø, og finn fram turskoa! 

Stolpejakt i Stange sentrum

Bildet: første rekke fra v.; Tjukkasgjengen v/Marita Karlsen, Stange idrettsråd v/Elisabeth Mickelson, O-laget Vallset/Stange v/Bodil Frydenlund (og Arnstein Dale, ikke tilstede på bildet).
Andre rekke fra v.; Arbeidstreningsgruppe NAV v/Anders Dahl og fra foreningen Stolpejakten, Arnfinn Pedersen.