-    Kun en måneds tid etter at det ble kjent at Liebherr-Norge etablerer sitt hovedkontor i Stange næringspark, har vi nå en ny spennende etablering sentralt i Stange, sier næringssjef Erik Habberstad.

Loe-konsernet

Loe er et familieeid selskap som eies av Lars Kristoffer Loe. Firmaet ble opprinnelig etablert i 1933, og har hovedkontor i Hokksund. Selskapet produserer i hovedsak prefabrikkerte betongkonstruksjoner som elementer, rør og andre tilhørende produkter til bygge-bransjen. Mange av produktene benyttes i veg-konstruksjoner og i vann/avløp. Som en kuriositet kan det nevnes at inngangspartiet til Frøhvelvet på Svalbard er levert av Loe som DN 3000 mm betongrør.

Som tidligere fremhevet er Stange Næringspark knyttet til et område som kan defineres som et gigantisk vegkryss der E6, Riksveg 3 og Fylkesveg 24 møter hverandre og 3000 lastebiler og 13.000 øvrige biler passerer daglig. 

-    For oss er det viktig å ha en enkel tilgang til E6 da bedriftens produkter er transportsensitive. I Stange næringspark er vi direkte tilknyttet Europa veinettet uten å belaste omgivelsene av nevneverdig grad, sier daglig leder i Loe-konsernet Lars Loe. - Plasseringen er også veldig sentral i Hedmark med lett tilgang til så vel Østerdalen og Elverum samt Mjøs regionen. 

Fra venstre Lars Kristoffer Loe, Erik Habberstad og Oddbjørn MaurdalenPasser godt inn i fellesskapet

Loe har kjøpt til sammen 3 tomter på Stange Næringspark av Stange kommune. To av tomtene er i dag bortleid som parkering til Hæhre i forbindelse med deres kontrakt på E6. Loe-konsernet vil etablere seg på disse når E6-utbyggingen er avsluttet. I tillegg arbeider Loe med en annen etablering på den tredje 
tomten.

-    Loe vil med sin etablering bidra til å forsterke veksten av arbeidsplasser i Stange, sier Erik Habberstad. - Med sine produkter og kunnskap vil de også passe godt inn i det fellesskapet som er i Stange Næringspark, og forsterke den gode kompetansen som allerede er etablert her, fortsetter han. 
Loe er også en betydelig kunde av Furnes Jernstøperi som de nå blir nabo til.

-    Vi ønsker Loe varmt velkommen og håper vi sammen kan utvikle nye arbeidsplasser i Stange, som er «Bygd for muligheter», understreker Habberstad. 

Ytterligere utvikling

Stange kommune har nå solgt 6 av de opprinnelige 15 tomtene, som omfatter ca. 40% av tilgjengelig areal. Det arbeides med ytterligere etablering på området, og når nå E6 snart står ferdig vil området fremstå som enda mer attraktivt.
 

Bildet: Fra venstre Daglig leder i Loe-konsernet Lars Kristoffer Loe, Næringssjef Erik Habberstad og leder i Stange næringspark Oddbjørn Maurdalen