Eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen ønskes velkommen til Stange helse og omsorgssenter av Laila ThorshaugMichaelsen ble tatt imot av kommunalsjef Tove Nordli Selnes og avdelingsleder Laila Thorshaug. Det ble tid til en liten rundtur på senteret og ministeren fikk hilse på noen av pasientene.

Eldre- og folkehelseministeren er glødende opptatt av kvalitetsreformen "Leve hele livet", og ville gjerne høre om hvordan tilstanden er i Stange kommune.

Kommunalsjef Selnes trakk fram saker som arbeidet innenfor demens med tidlig innsats og bruken av velferdsteknologi.
- Vi skulle også gjerne hatt litt "drahjelp" til å få flere i 100% jobb i helsevesenet, sa Selnes.