Håkan Nyhaugen, Erik Habberstad og Nils Røhne-Dette er en stor dag for Stange kommune og vi får etablert en viktig bedrift som passer godt i Uthuskrysset, sier ordfører Nils A. Røhne. Stange kommune er i vekst, og denne etableringen er veldig velkommen.

Solid vekst siden oppstarten i Norge

Liebherr er et internasjonalt familieeid selskap med ca. 45.000 ansatte, etablert på Ingeberg i Hamar siden 2011. Liebherr-Norge er et salgs- og markedsføringsselskap som sørger for effektiv produkt- og informasjonsoverføring fra produsent til sluttkunde.

– Vi er representert i Norge som en egen salgs- og servicebedrift, samtidig som vi betjener våre kunder med en rekke lokale servicepartnere, sier daglig leder for Liebherr-Norge, Håkan Nyhaugen. - Vi har hatt økning og solid vekst siden oppstarten og teller i dag 30 ansatte.

Nå utvider de altså ytterligere, og har valgt å etablere seg i Stange Næringspark.

- Vårt hovedkontor ligger i dag på Ingeberg ved Hamar. Vi er i ferd med å vokse ut av plassen vi er i dag og er derfor svært tilfreds med ervervelsen av denne eiendommen i Stange kommune, sier Nyhaugen. - Beliggenhet i forhold til adkomst mot E6, var avgjørende, da vi har store tunge maskiner og utstyr som skal inn og ut hver dag.

Stange næringsparkGunstig plassering

Stange Næringspark er knyttet til et område som kan defineres som et gigantisk vegkryss der E6, Riksveg 3 og Fylkesveg 24 møter hverandre.

– Her passerer det 3000 lastebiler daglig, noe som er 16% mer enn den daglige tungtransporten over Svinesund, forteller næringssjef i Stange, Erik Habberstad. - I tillegg kommer øvrig biltrafikk på ca. 13.000 passeringer i døgnet.

Nyhaugen understreker at plassering var en sentral faktor for beslutningen og poengterer viktigheten av profilering mot noen av Norges mest trafikkerte veier. – Dette er et område vi kan vokse på, sier han.

Vil bidra til arbeidsplasser i kommunen

Liebherr-Norge har ambisjoner om sterk vekst i årene som kommer og håper å kunne bidra til mange arbeidsplasser i Stange kommune. De ser også kortere vei til det sentrale Østlandsområdet som positivt.

Erik Habberstad viser STange næringspark- En time fra Oslo og en halv time fra Gardermoen er svært sentralt i vår sammenheng, fortsetter Nyhaugen. - Ved å holde oss i området av der vi ble etablert, håper vi å kunne få med de fleste av våre verdifulle medarbeidere på flyttelasset når den tid kommer. Moderselskapet anser oss som etablert nå og valget om å endre fra en avdeling til eget AS ble tatt på slutten av fjoråret og er nå en realitet fra 1.1.2019. Vi gleder oss til å kunne begynne planleggingen og etter hvert også flyttingen til nye moderne lokaler tilpasser vår virksomhet., avslutter Håkan Nyhaugen

- Vi er veldig glade for at Liebherr velger å etablere seg her og de kommer til å passe godt inn med øvrig virksomhet i Stange Næringspark, sier Næringssjef Erik Habberstad i Stange kommune.

Stange kommune er også i forhandlinger med flere og har godt håp om ytterligere tomtesalg i nær framtid i Stange Næringspark.