Nedre Tømte barnehageDet er samordnet opptak for alle barnehagene i Stange. Kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager.

Tidligere søkere som ikke er innvilget plass i barnehage, må sende ny søknad gjeldende fra august 2019. Dersom det er ønskelig med endret barnehagetilbud, må det sendes ny søknad. Søkere som er innvilget plass i en barnehage, er sikret plassen frem til skolestart.

Søk barnehageplass her........