Varaordfører Trine Lise Stårvik, kultursjef SOlbjørg Tveiten, ordfører Nils Røhne og rådmann Frode Haugan deltok på årets konferanse- Jeg ønsker å gratulere Bærum kommune med tildelingen, og samtidig understreke at dette er en pris vi er svært stolte over å ha vært nominert til, sier ordfører Nils A. Røhne. I Stange jobber vi godt sammen med integrering, både privat og offentlig. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle de som bidrar til at vi lykkes på dette området, fortsetter en stolt ordfører.

Vellykket integrering av nyankomne flyktninger forutsetter rask bosetting og gode introduksjonsprogram. – De nominerte er sju spennende kandidater som leverer bra på integrering. Her kan andre kommuner og lokalsamfunn hente inspirasjon, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

Godt samarbeid gir gode resultater

I Stange kommune jobber politisk ledelse og kommunen for øvrig kontinuerlig med å implementere integrerings- og mangfoldsperspektivet i planarbeid, kulturarbeid og øvrig drift.

- Dette er en særdeles viktig pris å bli nominert til og det gir inspirasjon til videre arbeid, sier kultursjef Solbjørg Tveiten.  Det at Flyktningetjenesten ligger innenfor kultur og fritid gir en annen tilnærming til arbeidet. Opprettelsen av kvalifiseringssenteret har også bidratt til en stor endring, hvor en nå har fått mulighet til å jobbe veldig tett på deltakeren.

- Kommunen opplever at flyktninger er en ressurs som kan bidra til samfunnsutvikling og et større mangfold, sier leder for flyktningetjenesten, Bente Habberstad Ryen. – Noe av suksessen i integreringsarbeidet ligger nok også i at vi i Stange har et lokalt næringsliv som tilbyr arbeidspraksis. Uten de hadde ikke dette gått, understreker Habberstad Ryen.

Arbeidet med integrering er helt avhengig av at lokalsamfunnet er engasjert. I Stange er frivillige lag og foreninger, i tillegg til næringslivet, helt avgjørende for å skape gode resultater. Dette arbeidet er en felles samfunnsinnsats, og denne nominasjonen er et resultat av at hele Stangesamfunnet tar i et tak.

Prisen ble delt ut på IMDis integreringskonferanse 13. februar 2019 i Oslo.