Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Fylkesmannen har satt søknadsfrist for ordningen til 1. mars 2019.

Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

 

Forskrift og søknadsskjema:

På Landbruksdirektoratets nettsider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

 

Kontaktpersoner:   Jorunn Stubsjøen, tlf. 62551206 /928 22 707, fmhejst@fylkesmannen.no

                                       

Foto: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen Innlandet