Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene Stange, Løten og Hamar. illustrasjon
Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling med inntil kr 50 000,-.

Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunenes strategiske satsingsområder. Du søker i den kommunen bedriften er tilhørende:

Søknadsskjema for Løten kommune: PDF / Word
Søknadsskjema for Stange kommune: PDF / Word
Søknadsskjema for Hamar kommune: PDF / Word

Søknaden sendes til post@hamarregionen.net

Søknadsfristen er 1. mai 2020.

Ta kontakt
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Hamarregionen Utvikling ved Berte S. Helgestad, på berte@hamarregionen.net eller på tlf 99 512 512.

Vi ser frem til å motta din søknad!

Les mer om Stange næringsråd her.....