Avlingsskade 2018


For de som har søkt om erstatning for avlingsskade i vekstgruppe korn, grønnsaker, potet eller grovfôr for salg, mangler det en god del dokumentasjon. For å få ferdigbehandlet sakene så raskt som mulig trenger vi at følgende dokumentasjon sendes til landbrukskontoret:

Korn: Når alt kornet er levert og kornoppgjøret kommer fra kornmottaket, må kopi av dette sendes til landbrukskontoret. Vi vil også at dere bekrefter i e-post at alt korn er levert.

Grovfôr salgsproduksjon: Når alt grovfôret er solgt, må dokumentasjon på solgt fôr sendes til landbrukskontoret. Det er viktig at mengde solgt fôr kommer tydelig frem på dokumentasjonen. Dette gjelder også dokumentasjon på avling for de fem siste år.

Grønnsaker/potet: Når alt av grønnsaker eller potet er levert, trenger vi dokumentasjon på total mengde. Dette gjelder også dokumentasjon på avling for de fem siste år.

Erstatningssakene vil bli ferdigbehandlet etter hvert som kornoppgjør og dokumentasjon på salg kommer inn til oss i kommunen. Send dokumentasjon til mari.hulleberg@stange.kommune.no

Har du spørsmål, så kontakt landbrukskontoret ved Mari Hulleberg, tlf: 62562428/95865501