Budsjett og økonomiplan 2019-2022 - kommunestyrets vedtatte budsjett