Løten kommune holder på å utarbeide en næringsplan for kommunen. I den forbindelse vil det bli holdt næringstreff for å sørge for innspill fra lokale aktører.

15.januar 2019, 18.00-20.30 - Åpent innspillsmøte ny næringsplan for Løten, Myklegard
Dette er et møte som omfatter alt næringsliv i Løten. 5 ulike bransjer kommer og holder innlegg. Bla. kommer Einar Myki og representerer landbruk og Henny Kildahl representerer lokalmat.
Arrangement på facebook

23.januar 2019, 18.00-20.00 - Åpent innspillsmøte om landbruk til næringsplan, Nærstasjonen
Møte med fokus på landbruk. Innlegg fra Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og landbrukskontoret.
Arrangement på facebook

27.mars 2019, 18.00-20.00 - Åpent innspillsmøte om Løtenfjellet til næringsplan, sted kommer
Møte med fokus på Løtenfjellet.