En av brannvesenets oppgaver er å kartlegge og føre tilsyn med byggverk og virksomheter hvor brann kan føre til tap av liv, skade på miljø, helse og materielle verdier.

Til tross for økt fokus på brannvern og strengere krav til brannsikring brenner det årlig i driftsbygninger med husdyr. Selv enkeltstående branner kan forårsake enorme tap av materielle verdier, og dyretragedier. Brannvesenet vil i den forbindelse gjennomføre fellestilsyn i landbruket, sammen med Mattilsynet, El-tilsynet, og arbeidstilsynet, i driftsbygninger med husdyr i Hamar, Løten og Stange Kommune.

Tilsynsaksjonen vil bli gjennomført i løpet av våren og høsten 2019.

Brannvesenet vil kontakte eierne av de aktuelle gårdene i god tid før aksjonen starter.

Dersom du har noen spørsmål vedrørende tilsynsaksjonen, ta kontakt med Branninspektør Ståle Nielsen i Hedmarken Brannvesen.

 

Stale.Nielsen@hedmarken-brannvesen.no / Tlf 93 44 72 53