Kategori

Gebyr

Tiltaksklasse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad

9020,00

Tiltaksklasse 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad

18300,00

Tiltaksklasse 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad

36080,00

Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan virksomhetsleder nedsette eller frafalle gebyret.

Tiltaksklassen sier noe om kompleksiteten i den enkelte sak. Det er saksbehandler som til enhver tid avgjør i hvilken tiltaksklasse behandlingen hører hjemme i.