KategoriGebyr
Tiltaksklasse 1 - tiltak av liten vanskelighetsgrad8750,-
Tiltaksklasse 2 - tiltak av middels vanskelighetsgrad17750,-
Tiltaksklasse 3 - tiltak av stor vanskelighetsgrad35000,-

Dersom gebyr etter dette regulativet anses som urimelig, kan virksomhetsleder nedsette eller frafalle gebyret.

Tiltaksklassen sier noe om kompleksiteten i den enkelte sak. Det er saksbehandler som til enhver tid avgjør i hvilken tiltaksklasse behandlingen hører hjemme i.