Det er sendt ut melding på sms til eiendommer med nærhet til Mjøsa.

Offentlige vannverk har fullrensing av vannet fra Mjøsa, og skal ikke få påvirket drikkevannskvalitet.

Etter at Skreia renseanlegg i Østre Toten ble totalskadd i brann denne uka, slippes nå urenset avløpsvann ut i Mjøsa på Skreia. Dette utslippet innebærer ingen vesentlig økt risiko for kvaliteten på drikkevann fra Hias.

Hias overvåker vannkvaliteten ved begge sine vannbehandlingsanlegg kontinuerlig.

Du kan lese mer om brannen i Skreia renseanlegg her.