Hedmarken landbrukskontor ser tilbake på et arbeidsår som ikke ble helt som planlagt. Sommerens og høstens tørke har preget siste halvdel av 2018 med 284 innkomne erstatningssøknader om erstatning for avlingssvikt. Før året er omme, har landbrukskontoret ferdigbehandlet alle søknader som har vært mulig. Fremdeles mangler vi dokumentasjon på enkelte søknader, eller så er det mange som ikke kommer til å levere årets avling av korn, poteter og grønnsaker før langt ute på nyåret. Søknadsbehandlingen av erstatningssøknader vil derfor også være en del av hverdagen på landbrukskontoret langt ut i 2019.

Dette året har også vært preget av mye planarbeid; kommuneplaner, klima- og energiplaner og næringsplaner. Arbeidet med kompenserende tiltak for landbruket knyttet til planleggingen av nytt dobbeltsporet jernbane gjennom Stange og avslutning av gardsregisteringene, har også vært et viktig arbeidsområde.

I løpet av 2018 kom det på plass tre nye medarbeidere på landbrukskontoret, og fra mars har kontoret vært besatt med sju medarbeidere i fulle stillinger. Silje Torgersen har i løpet av året hatt et vikariat som avsluttes ved årsskiftet. Vi ønsker å takke Silje for innsatsen og ønske henne lykke til videre i lærergjerningen ved Jønsberg.

Det er viktig for landbrukskontoret å ha et godt samarbeid med alle relevante aktører, for å gi gardbrukerne i våre tre kommuner så god service som mulig. Vi benytter anledningen til å takke for samarbeidet og ønske alle samarbeidsparter internt i våre tre kommuner, landbrukssenteret på Blæstad, Hamarregionen utvikling, Fylkesmannen i Hedmark, fylkeskommunen og Innovasjon Norge, en riktig god jul. En riktig god jul ønsker vi også til alle brukere av våre tjenester.

På vegne av alle ansatte på Hedmarken landbrukskontor

Jørn-R. Follum

Landbrukssjef

 

Julelammet er lånt fra: http://123abac.tumblr.com/post/105084808423