IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) skriver i sin offentliggjøring at «kommunene som er nominert til prisen har jobbet godt med bosetting og integrering av flyktninger, og hensikten med nomineringen er å framheve kommuner som har utmerket seg i arbeidet.»

Stem på Stange-Det er veldig gledelig å være nominert, sier ordfører Nils A. Røhne. Dette viser at vi har gjort noe riktig, og den brede politiske enigheten i kommunen om å motta flyktninger har vært positivt for arbeidet med integrering.

Nå kan du stemme!

Fram til 8. februar klokken 12.00 kan alle stemme på en av de sju kommunene. En jury velger vinneren blant de tre finalistene som har fått flest stemmer. Her kan du stemme

Stange kommune jobber strukturert og planmessig med bosettingsarbeidet. Politisk ledelse og kommunen forøvrig jobber kontinuerlig med å implementere integrering- og mangfoldperspektivet i planarbeid, kulturarbeid og øvrig drift. Kommunen har fokus på individuell differensiering av introduksjonsprogrammet og kvalifisering som bidrar til formell kompetanse. Dette har bidratt til at mange har kommet ut i arbeidslivet. 

- Kommunen opplever at flyktninger er en ressurs som kan bidra til samfunnsutvikling og et større mangfold, sier leder for flyktningetjenesten, Bente Habberstad Ryen. – Noe av suksessen i integreringsarbeidet ligger nok også i at vi i Stange har et lokalt næringsliv som tilbyr arbeidspraksis. Uten de hadde ikke dette gått, understreker Habberstad Ryen.

Arbeidet med integrering er helt avhengig av at lokalsamfunnet er engasjert. I Stange er frivillige lag og foreninger, i tillegg til næringslivet, helt avgjørende for å skape gode resultater. Dette arbeidet er en felles samfunnsinnsats, og denne nominasjonen er et resultat av at hele Stangesamfunnet tar i et tak.

- Dette er en viktig pris å bli nominert til og gir inspirasjon til videre arbeid, sier kultursjef Solbjørg Tveiten. – Det at Flyktningetjenesten ligger innenfor kultur og fritid gir en annen tilnærming til arbeidet. Opprettelsen av kvalifiseringssenteret har også bidratt til en stor endring, hvor en nå har fått mulighet til å jobbe veldig tett på deltakeren.

De andre kommunene som er nominert er Asker, Bærum, Bodø, Tromsø, Steinkjer og Lørenskog. Prisen vil bli utdelt på IMDIs integreringskonferanse 13. februar 2019.