De fleste var samlet i rådhuset til bevertning, taler og sang. Disse mottok gullklokke i 2018; Inger Tove Kulseth, Jorun Lundsbakken, Morten Pettersen, Birgit Aaseth, Britt Olsen Holter, Anne Sofie Sødal, Bente Johansen, Mari Hval Guldahl, Berit Irene Herstad, Tom Henriksen, Wenche Danielsen, Britt Hege Halvorsen, Anita Søbakk, Olgunn Eik-Nes, Emira Sulic, Anita Brenden, Bjørg Ellingrud Lundquist, Tore Wolla, Marianne Farstad, Liv Berit Westby, Lene Prestaasen, Heine Jenssen, Trine Andresen Tande og Hege Lisbeth Fenn.

Ansatte som fikk gullklokke for 25 års tjeneste i Stange kommune