RomedalTettstedene som kan søke innbefatter Espa, Ilseng, Romedal, Tangen, Vallset og Åsbygda. Hvert tettsted kan søke inntil 30.000,- for sitt prosjekt. 

Søknad om støtte skal være omforent lokalt. Søknad sendes til post@stange.kommune.no og merkes «Søknad profileringsmateriell».

Søknaden skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av sluttprodukt
  • Kort beskrivelse av organiseringen lokalt
  • Kontaktperson. Kontaktperson må påregne noe arbeid i dialog med byrå.