Det er rådmannens egen oppfatning og holdning at omfang, form og innhold på de påstandene som ble framført i media gjør det svært vanskelig for ham å utøve sin rolle i det videre.

Det er framforhandlet en avtale mellom Stange kommune og rådmannen. Avtalen må godkjennes av kommunestyret.

Det er innkalt til et ekstraordinært møte i kommunestyret fredag 7.desember. Møtet vil være lukket.