I 2019 må en være født tidligst i 1999 og senest i 2006 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet. Det er mulig å søke innenfor følgende kategorier:
- Dans
- Musikk
- Sirkus
- Skapende skriving
- Teater
- Visuell kunst
- Annet

Søknaden sendes per e-post til kulturskolen@stange.kommune.no senest 23. januar 2019 og må inneholde følgende:

 1. Navn

 2. Adresse

 3. Fødselsår

 4. Telefonnummer

 5. E-postadresse

 6. Kategorivalg

 7. Et «hovedbilde» i breddeformat av den/de nominerte

 8. En beskrivelse av den/de nominerte, som den/de har skrevet selv

 9. Beskrivelse av drømmen

 10. Dokumentasjon, se under søkerinformasjon http://https://drommestipendet.no/vil-du-soke/

 11. Samtykkeskjema

Se mer info om stipendordningen på http://www.drommestipendet.no

Du kan også ta kontakt med kulturskolen dersom du har spørsmål.