I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet. Det er mulig å søke innenfor følgende kategorier:
- Dans
- Musikk
- Sirkus
- Skapende skriving
- Teater
- Visuell kunst
- Annet

Søknaden sendes per e-post til kulturskolen@stange.kommune.no senest 15. januar 2020 og må inneholde følgende:

 1. Navn

 2. Adresse

 3. Fødselsdato

 4. Telefonnummer

 5. E-postadresse

 6. Kategorivalg

 7. Et «hovedbilde» i breddeformat av den/de nominerte

 8. En beskrivelse av den/de nominerte, som den/de har skrevet selv

 9. Beskrivelse av drømmen

 10. Dokumentasjon, se under Drømmestipendets søkerinformasjon.

 11. Erklæring

Se mer info om stipendordningen på drommestipendet.no

Du kan også ta kontakt med kulturskolen dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med dokumentasjon.