Han er 41 år, og utdannet sykepleier. Til daglig er han å finne på helse og rehablitering, men skal jobber for hele helse- og omsorgssektoren med implementering og bruk av velferdsteknologiske løsninger. Det er lite hensiktsmessig at man sitter på hver sin tue og ikke vet helt hva de andre holder på med. Det handler om å gå i samme retning, og ha et felles målbilde. Det handler om å kunne samarbeid på tvers av seksjoner og fagområder, sier Thomas Motrøen

Kan en GPS-sender på strøbilen være med på å definere hvordan hjemmetjenesten skal kjøre dagens rute?

Vil vannmåleren kunne være en viktig informasjonskilde på om fru Hansen har stått opp om morgenen? 

Mulighetsbilde er stort, og det kommer til å skje mye om veldig kort tid. Kommunene må være forberedt og se mulighetene i det som kommer.

- Velferdsteknologi blir gjerne assosiert med dippedutter, og teknologibegrepet får antagelig en litt for står plass når vi snakker om velferdsteknologi. Det handler kanskje bare om 20% teknologi, mens 80% handler om organisering og det å jobbe annerledes enn det vi gjør i dag, sier Thomas.

Thomas Motrøen

Det handler om og klare å finne de arbeidsoppgavene som kan digitaliseres, og på den måten frigi flere hender og kompetanse til de oppgavene som vi vet teknologien ikke kan hjelpe oss med. Noen tenker kanskje at teknologien kommer til å erstatte arbeidsplasser innen helse og omsorg, men det tror jeg ingen ting på. Vi kommer til å trenge hver og en av de med helsefaglig utdanning.

Det er i dag en formidabel innsats som legges ned av pårørende og frivillige organisasjoner. Vi kommer til å være helt avhengig av at dette samarbeidet videreføres. Og i den forbindelse finnes det, og vil oppstå nye muligheter for tettere samarbeid ved bruk at velferdsteknologi. Det handler i stor grad om å føle seg trygg både for brukere og pårørende, og ved å benytte oss av velferdsteknologi vil vi som tjenesteutøvere kunne være med på å gi et tilbud hvor brukeren står i sentrum og hvor brukerne får være med å definere behovet for tjenester.

Status

Etter drøye to måneder i jobben begynner jeg å danne meg et bilde av Stange kommune. Det er allerede gjort en flott jobb innen velferdsteknologi. Og vi har i dag digitale trygghetsalarmer til ca.270 brukere, vi har 19 elektroniske medisindispenesere i drift og rundt 61 elåser installert. Vi planlegger å komme i gang med lokaliseringsteknologi (GPS) før jul. Sammenlignet med resten av kommunene i Norge synes jeg vi er godt i rute. Noen har kommet lenger, mange har kommet kortere. Jeg gleder meg til fortsettelsen, avslutter han.