Jørgen Jensensveg 5 - vedtatt planVedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra kunngjøringen (20.10.2018)

Plandokumenter kan lastes ned fra PlanDialog