Nye Spar i BEkkelagetHensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge en ny dagligvareforretning som erstatter eksisterende Spar-butikk på Tønset i Bekkelaget. Det legges opp til en annen arealdisponering på tomta enn i dag, herunder annen plassering av forretningsbygget og nye parkeringsarealer med landskapstiltak. 

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog
 

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 20. desember 2018.