Adresse Lokalet: Tangen samfunnshus, Refling Hagensvei 49, 2337 Tangen
E-post
Kontaktperson Leder : Anita Vestli

Kasserer: Mina Therese Nybakk

Kontaktinfo: tangenfk@gmail.com
Beskrivelse Tangen fritidsklubb tilbyr klubbkvelder for 5. - 10. trinn i kjelleren på Tangen samfunnshus en fredag i måneden. Her er alle innen målgruppa velkomne. Tilbudet blir utviklet i samarbeid med barna og ungdommene.
Dato oppdatert 2019-09-26