Absolutt frist for å søke erstatning ved avlingssvikt - 31.oktober

31.oktober er frist for å søke erstatning ved avlingssvikt. Dette er en absolutt frist, det vil si at du ikke får levert søknaden når fristen er gått ut ved midnatt 31.oktober.

Søknaden leveres elektronisk gjennom altinn. Vi anbefaler å søke i god tid innen fristen!

Det viktigste er å få levert søknaden innen fristen. Vedleggene kan leveres i ettertid.

Hvis du ikke får sendt inn søknaden pga. stoppmelding, må du sjekke at alle feltene som må fylles ut er fylt ut. Noen steder kan det være obligatorisk å fylle inn informasjon, her kan du evt. sette 0 hvis du ikke vet/ikke har tallet nå.

Hvis du søker erstatning for korn og/eller grønnsaker, men ikke har levert alt enda, må du allikevel søke innen fristen. Søknaden vil bli behandlet når alt er levert.