Husk å søke erstatning for avlingssvikt 2018-sesongen!

Fristen er 31.oktober, men vi anbefaler alle å søke i god tid før fristen! Fristen er absolutt!

Søknadsskjema finner du her: Søknad om erstatning
Mer informasjon finner du hos Landbruksdirektoratet

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål!

Mari Hulleberg - 62 56 24 28