Bygd for muligheterStudiene med analyser og anbefalinger legges til grunn for helhetlige vurderinger, før det gjøres anbefalinger i planforslag. Forslaget til arealbruk i den nye arealdelen skal først behandles politisk, før det legges ut på høring. Her finner du mulighetsstudiene...