Varsling av kampsonene

Soldatene har fått opplæring, men mange er unge og ikke vant til norsk trafikk og norske føreforhold. Nå er det mørkt om morgenen og det blir tidlig mørkt om ettermiddagen. Det kan bli snø og glatt på vegen. 

Den vanlige trafikken vil kanskje oppføre seg uvanlig fordi det er militære kjøretøy på vegen. Statens vegvesen vil oppfordre hver enkelt som er i området til å være ekstra oppmerksom de ukene øvelsen pågår. 

Varsling av kampsone: 

I områder hvor dette skiltet er satt opp vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Militærpoliti vil være her for å informere og noen ganger holde trafikken tilbake. I dette området er de militære gitt anledning til å fravike noen  trafikkregler, vær derfor ekstra varsom.

varsling av øvingsområdeVarsling av øvingsområde:

Disse skiltene vil stå fast og varsle et større område med militær aktivitet. Her skal de militære følge trafikkreglene.

Økt trafikk med Trident Juncture

Det vil bli mange militære kjøretøy på vegene i region øst i oktober og november, og Statens vegvesen kommer med følgende oppfordring;

  • Bruk refleks!
  • Vær godt synlig!
  • Gå flere sammen!
  • Vær oppmerksom!
  • Gå eller sykle sammen med barna.
  • Vurder om du kan ta turen når det er mindre trafikk.
  • Hold deg langt unna militære kjøretøy. Tenk på blindsoner og at kjøretøyet når som helst kan begynne å bevege seg.Blindsone

Blindsone er et område rundt kjøretøyet som føreren ikke ser fra sin sitteplass. (Illustrasjon på et militærkjøretøy og hvor mye blindsone de har. Blindsone er det området hvor sjåføren ikke kan se deg.)

Militærpoliti, vanlig politi og Statens vegvesen vil passe på langs vegene, men du må også bidra.

Det er viktig at ALLE bidrar mer enn vanlig til trafikksikkerheten så lenge øvelsen pågår.