Opsangensætra. Foto: Jan SchrøderStange kommune opprettet sin kulturvernpris i kulturminneåret 1997. I formålet heter det at prisen skal benyttes til å honorere arbeid med å ta vare på materielle kulturminner i bred forstand, som eksempelvis kan omfatte god skjøtsel av eldre tids kulturminner og pietetsfullt vedlikehold og/eller restaurering av eldre bygninger. Men prisen kan også benyttes overfor de som har tatt vare på kulturmark/kulturlandskap. Etter at prisen ble opprettet i 1997, er den delt ut 18 ganger.

Romedal Almenning Turstilag (RAT)  

Kulturvernprisen 2018. Foto Jan Schrøder

RAT rydder og merker stier – både gamle og nye - lager bruer, klopper, restaurerer gamle koier og buer (som kan brukes som varmestuer) og setter opp informasjonstavler.  RAT har vedlikeholdet på Årkjøltårnet og Malungstugua. Sistnevnte er foreningens «klubbhus,» og som navnet sier er Romedal Almenning lagets «arbeidsområde.»

 

Lagets medlemmer har gjort en kjempejobb med stirydding/merking slik at alle som vil, kan komme seg ut på tur.  Formålet er: Aktivt friluftsliv! Det aller meste av arbeidet gjøres på dugnad. Når det gjelder vedlikehold av stinettet, er det «stifaddere» som har oppsynet med «sin» sti.

Det står stor respekt av det arbeidet medlemmene i RAT har gjort gjennom mange år, gratulerer!

prisvinner 2018. Foto: Jan Schrøder

Bildet: Tildeling av Kulturvernprisen 2018, leder i RAT Inger Maren Gjerlaug, Stange kommune v/Rønnaug Bysveen og Line Kongssund

Alle foto: Jan Schrøder