27. september 2018 arrangerte landbrukskontoret møte ang. søknad om erstatning ved avlingssvikt. Vi holdt ett møte på dagtid og ett på kveldstid. Totalt kom det i underkant av 100 deltakere. Her legger vi ut presentasjonen fra møtet og hjelpeskjema for beite og tilleggsfôring.

forsidepres
 

Hjelpeskjema

 

Søknadsskjema i ALTINN

Mer informasjon fra Landbruksdirektoratet finner du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

 

 

motegjeng