Fra 15. august 2018 åpnet elektronisk søknadssystem for tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Med det nye systemet kom også noen endringer i forskriften.

Det blir kun gitt tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning. Det er krav til bondens næringsinntekt fra jordbruk- eller gartneri. I tilskuddet skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste hadde, eller kunne hatt, i søknadsperioden.

Nedenfor går vi igjennom det nye for ordningen:

  • Det er nå elektronisk søknadssystem for å sende inn søknad om tilskudd til sykdomsavløsning. Søknaden finner du her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-avlosning-av-jordbrukere-ved-sykdom-og-fodsel-mv/
  • For å se instruksjonsvideo av hvordan du skal fylle ut elektronsik søknad kan du følge denne lenken: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/490.guide
  • Foretak som er i driftsfelleskap skal behandles som ett foretak når det gjelder tilskudd til sykdomsavløsning
  • Dersom det foreligger avslagsvedtak fra NAV, kan jordbruker allikevel få tilskudd til avløsning selv om den har ikke mottatt svangerskapspenger fra NAV
  • Søknadsfristen er utvidet til ett år, dvs. 365 dager, fra siste dag det blir søkt tilskudd for
  • Det er produksjonen første dag av søknadsperioden som skal ligge til grunn for foretakets maksimale dagsats - ikke produksjonen per 1. januar i avløsningsåret

 

Kontaktperson (2018): Silje B. Torgersen - 62 56 24 20 - sbt@stange.kommune.no

 

Les mer om ordningen hos landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom#korleis-soekje-tilskot-