​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det herved oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan. Hensikten med planarbeidet er å skape forutsigbarhet ved tilpassing til dagens bruk av området og tilrettelegging for fremtidig bruk. Det er vurdert at reguleringsplan må skille mellom fritidsbebyggelse med tradisjonell bruk, og fritidsbebyggelse som hovedsakelig leies ut. i tillegg er det behov for bygninger knyttet til drift og vedlikehold av området. Mer detaljert kart og varslingsbrev kan ses på vår PLANDIALOG

Eventuelle merknader til oppstart av planarbeid kan sendes innen 19.10.2018 til Mjøsplan, v/Helle Flesjå, tlf. 41 74 17 77, e-post helle@mjosplan.no

Mjøsplan AS, postboks 6, 2391 Moelv.

Budalslia