Hedmarken landbrukskontor ønsker å invitere til et møte om hvordan du kan søke om erstatning for avlingssvikt. Vi holder ett møte på dagtid og ett på kveldstid slik at flest mulig finner et tidspunkt som passer.

Møtet holdes i låven på Blæstad, i rom 418, den 27.september 2018.

Dagmøte: kl. 12.00-13-30

Kveldmøte: kl. 19.30-21.00

 

Møtet skal brukes til informasjon om selve søknadsprosessen og hva som trengs av dokumentasjon.

Vi ønsker alle velkommen!