CHATrineCHATrine Skal kunne svare innbyggerne på enkle spørsmål om ulike kommunale tjenester og gjøre det enklere å finne svar på det man lurer på. Chatboten er på jobb hele døgnet, og kan dermed hjelpe innbyggerne også utenfor åpningstidene til informasjonssenteret. 

CHATrine har vært under opplæring en kort periode, men trenger flere spørsmål for å bli bedre til å svare.  Alt hun ikke kan svare på lærer hun av til neste gang!