Anne Marie StenbergHun kommer fra stillingen som avdelingsjordmor på Gyn-Føde adelingen i Elverum, Sykehuset Innlandet. Hun har også erfaring både fra jordmortjenesten i helsestasjonen og mange år som fødselsjordmor på fødeavdelingen.

- Fra tidligere kjenner jeg Stange kommune som svangerskapsjordmor og tillitsvalgt i perioden 1998-2008, sier Anne Marie.

Jeg har lenge fulgt med på det gode arbeidet som gjøres i Helsestasjonstjenesten og hvordan virksomheten Barn - og familie bygger tjenester til det beste for innbyggerne i Stange. Nå gleder jeg meg til å lede den delen av virksomheten som starter det helsefremmende og forebyggende arbeidet allerede før barnet er født.

Med mine verdier og holdninger vil jeg bidra til et godt arbeidsmiljø, ivareta faglig utvikling og engasjement hos den enkelte, i tråd med virksomhetens mål.

Jeg er opprinnelig fra Kolbotn, men har bodd så mange år på Hamar nå at jeg føler meg veldig hjemme i Hedmark og setter stor pris på det vakre og mangfoldige naturlandskapet rundt Mjøsa, sier vår nye leder.

Vi ønsker henne velkommen på laget!