Klipp hekkenSærlig for de minste elevene er det viktig å bli sett og tatt hensyn til. En hekk som har vokst seg stor og grønn og ugjennomsiktig kan utgjøre en alvorlig trafikkfelle. Også i mer landlige omgivelser er det et godt trafikksikkerhetstiltak å rydde vegetasjon som vokser inntil vegbanen og hindrer sikt.

Statens vegvesen oppfordrer derfor alle hage- og grunneiere som bor langs trafikkerte veier til å klippe hekker, busker og greiner som kan utgjøre en fare for trafikantene.

Rydd på egen eiendom slik at bilførerne også kan se de minste trafikantene som går på fortauet og langs veikanten.